Hệ thống hội thảo mở

Tháng mười 16, 2019 – Tháng mười 18, 2019


Thông báo

 

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ “Dạy và học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế - Lý luận và thực tiễn”

 
Phối hợp với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo Quốc tế “Dạy và học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế - Lý luận và thực tiễn” vào ngày 17 tháng 11 năm 2018.  
Đã đăng: 2018-11-13 Xem thêm...
 
Các thông báo khác...

Ảnh trang chủ hội thảo

Thông tin hội thảo==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis