Open Conference Systems

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

April 24, 2020 – April 25, 2020


Announcements

 

UCIT Conference on Interpreting and Translation

 
Link of UCIT Anouncement 2 http://tiny.cc/ucit2020_eng  
Posted: 2020-07-31 More...
 

Thông báo số 3 – Hội thảo quốc gia 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”

 

 • Chương trình HTQG 2020 << Click here
 • Mục lục kỷ yếu toàn văn HTQG 2020 <<Click here
 • Tóm tắt kỷ yếu HTQG 2020 << Click here
 • Ban tổ chức Hội thảo Quốc gia 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” xin thông báo một số nội dung về việc tổ chức và tham dự hội thảo như sau:

   
  Posted: 2020-04-23 More...
   

  THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI THẢO QUỐC GIA 2020

   
  Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, quán triệt tinh thần không tập trung đông người trong cuộc chiến chống đại dịch Covid 19, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN quyết định tổ chức Hội thảo Quốc gia 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom và Youtube live stream. Địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo sau. Chi tiết như sau:  
  Posted: 2020-03-19 More...
   
  More Announcements...

  Conference Homepage Image

  Conference Information