Hệ thống hội thảo mở

Tháng mười 16, 2019 – Tháng mười 18, 2019


Thông báo

 
Chưa có thông báo nào.
 
Các thông báo khác...

Thông tin hội thảo==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis