Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


Hội thảo khoa học quốc gia "Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam" (UNC)

Đây là hội thảo khoa học quốc gia thường niên do Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức. Hội thảo đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ, ngôn ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay cho tất cả cán bộ giảng dạy và nghiên cứu ngoại ngữ, ngôn ngữ toàn quốc. Hội thảo tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội thảo quốc gia của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN (ULIS NATIONAL CONFERENCE - UNC) không chỉ là một hội thảo có chất lượng khoa học, mà còn là một diễn đàn kết nối giảng viên, giáo viên phổ thông các cấp, các bậc học trên toàn quốc.

 • HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2021 "NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAM" (UNC2021)

  Tháng tư 24, 2021 – Tháng tư 25, 2021

  Đây là hội thảo khoa học quốc gia thường niên do Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức. Hội thảo đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ, ngôn ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay cho tất cả cán bộ giảng dạy và nghiên cứu ngoại ngữ, ngôn ngữ toàn quốc. Hội thảo tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

  Hội thảo quốc gia của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN (ULIS NATIONAL CONFERENCE - UNC) không chỉ là một hội thảo có chất lượng khoa học, mà còn là một diễn đàn kết nối giảng viên, giáo viên phổ thông các cấp, các bậc học trên toàn quốc.

 • UNC2020

  Tháng tư 24, 2020 – Tháng tư 25, 2020

  Đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức Hội thảo Quốc gia 2020 với chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các giảng viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đăng ký tham dự và viết bài tham gia hội thảo

  Thời gian (dự kiến): 8h00 - 17h00, ngày 24/4/2020.

 • HỘI THẢO QUỐC GIA 2019 “NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ VÀ QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAM”

  Tháng tư 26, 2019 – Tháng tư 27, 2019

  Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” năm 2019 là hội thảo khoa học quốc gia thường niên được Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng phối hợp tổ chức  tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

  Hội thảo lần thứ 4 này được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2019.

  Tất cả các bài viết gửi tham dự Hội thảo sẽ  được hội đồng thẩm định lựa chọn đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo có mã số ISBN của NXB ĐHQGHN.

  Hội thảo dự kiến sẽ đón nhận sự tham gia của gần 500 thành viên là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo dục, chuyên gia, học giả, giáo viên trong cả nước.

 • Hội thảo quốc gia 2018 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”

  Tháng tư 10, 2018 – Tháng tư 11, 2018

  Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” năm 2018 là hội thảo khoa học quốc gia thường niên được Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng phối hợp tổ chức  tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

  Hội thảo lần thứ 3 này được tổ chức vào ngày 10 tháng 4 năm 2018. Phiên toàn thể với 03 báo cáo chủ đề sẽ diễn ra tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo – ĐHQGHN và các phiên song song sẽ bắt đầu từ 10h00 đến 17h00 cùng ngày tại 7 hội trường khác của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN với dự kiến khoảng 70 báo cáo.

  Tất cả các bài viết gửi tham dự Hội thảo sẽ  được hội đồng thẩm định lựa chọn đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo có mã số ISBN của NXB ĐHQGHN.

  Hội thảo dự kiến sẽ đón nhận sự tham gia của gần 500 thành viên là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo dục, chuyên gia, học giả, giáo viên trong cả nước.

HỘI THẢO QUỐC TẾ “Dịch thuật thời đại 4.0: Đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn”

Phối hợp với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo Quốc tế “Dịch thuật thời đại 4.0: Đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn” vào ngày 27 tháng 10 năm 2020.

 • Dịch thuật thời đại 4.0: Đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn - 2020

  Tháng mười 27, 2020 – Tháng mười 28, 2020

  Nội dung chính của Hội thảo

  -          Hiện trạng biên phiên dịch (chất lượng, mức độ đáp ứng nhu cầu, vấn đề nổi cộm cần giải quyết, tiêu chí đánh giá chất lượng BPD, v.v.)

  -           Nhu cầu xã hội (yêu cầu, đòi hỏi của khách hàng; vai trò của khách hàng đối với công tác đào tạo BPD, chương trình đào tạo BPD; khả năng khách hàng đón nhận sinh viên thực tập; kết nối giữa đơn vị đào tạo và đơn vị sử dụng sản phẩm đào tạo, v.v.)

  -           Nội dung chương trình và phương thức đào tạo BPD;

  -           Lý luận dịch thuật và đánh giá, phê bình dịch thuật;

  -           Đào tạo dịch thuật gắn liền với nhu cầu doanh nghiệp;

  -           Các hướng đi mới nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong dịch thuật;

  -           Các vấn đề thực tiễn BPD quan tâm khác.

  1. Thời gian tổ chức: ngày 27 tháng 10 năm 2020 (cả ngày)
  2. Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng – Cầu Giấy – Hà Nội
  3. Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: tiếng Việt, tiếng Anh
  4. Đơn vị đăng cai tổ chức: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
  5. Đơn vị phối hợp tổ chức: Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

 • Tháng mười 16, 2019 – Tháng mười 18, 2019

Hội thảo quốc tế “Dạy và học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế - Lý luận và thực tiễn”

Thực tế, ngoài “cái gọi là ngoại ngữ chuyên ngành” (dịch từ thuật ngữ Foreign Languages for Specific Purposes) hay “ngoại ngữ không chuyên” (dịch từ thuật ngữ Foreign Languages for Non-language Majors), những năm gần đây đã xuất hiện nhiều xu hướng mới trong giảng dạy ngoại ngữ gắn với chuyên ngành như CBI (content-based instruction – giảng dạy ngoại ngữ căn cứ vào nội dung chuyên ngành), CLIL (content and language integrated learning – học tích hợp cả ngoại ngữ và chuyên ngành), hay EMI (English as a medium of instruction – sử dụng tiếng Anh làm phương tiện dạy/học [chuyên ngành]), v.v.. Mỗi xu hướng có thể dựa trên nền tảng lý luận không hoàn toàn giống nhau và mục tiêu cũng không hoàn toàn như nhau. Do vậy, hội thảo sẽ là diễn đàn để các nhà quản lý và giảng viên cập nhật lý luận về dạy/học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành, học hỏi thực tiễn dạy/học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành ở nước ngoài, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn ở Việt Nam và xác định quan điểm lý luận và phương hướng phù hợp cho việc dạy/học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khuôn khổ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia đến năm 2025.

 • Hội thảo quốc tế “Dạy và học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế - Lý luận và thực tiễn” 2018

  Tháng mười một 17, 2018 – Tháng mười một 18, 2018

  Thực tế, ngoài “cái gọi là ngoại ngữ chuyên ngành” (dịch từ thuật ngữ Foreign Languages for Specific Purposes) hay “ngoại ngữ không chuyên” (dịch từ thuật ngữ Foreign Languages for Non-language Majors), những năm gần đây đã xuất hiện nhiều xu hướng mới trong giảng dạy ngoại ngữ gắn với chuyên ngành như CBI (content-based instruction – giảng dạy ngoại ngữ căn cứ vào nội dung chuyên ngành), CLIL (content and language integrated learning – học tích hợp cả ngoại ngữ và chuyên ngành), hay EMI (English as a medium of instruction – sử dụng tiếng Anh làm phương tiện dạy/học [chuyên ngành]), v.v.. Mỗi xu hướng có thể dựa trên nền tảng lý luận không hoàn toàn giống nhau và mục tiêu cũng không hoàn toàn như nhau. Do vậy, hội thảo sẽ là diễn đàn để các nhà quản lý và giảng viên cập nhật lý luận về dạy/học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành, học hỏi thực tiễn dạy/học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành ở nước ngoài, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn ở Việt Nam và xác định quan điểm lý luận và phương hướng phù hợp cho việc dạy/học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khuôn khổ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia đến năm 2025.

One Asia Convention

Hope for the future

 • Hà Nội 2018

  Tháng năm 19, 2018 – Tháng năm 20, 2018

  Tại đây >>>

第三届汉字文化圈汉语教学国际研讨会

汉字文化圈(Sphere of Chinese language influence)一般是指历史上用过汉字,其语言受到汉语影响的国家、地区,包括越南、韩国及日本等地区。

 • 第三届汉字文化圈汉语教学国际研讨会

  Tháng mười hai 7, 2018 – Tháng mười hai 8, 2018

  第三届汉字文化圈汉语教学国际研讨会

  20181278

  河内国家大学下属外国语大学

  一号通知

   

  一、会议目的

  汉字文化圈(Sphere of Chinese language influence)一般是指历史上用过汉字,其语言受到汉语影响的国家、地区,包括越南、韩国及日本等地。该国家、地区的语言受到汉语的渗入,在字词、语音、语法等方面参杂了汉语的成分,甚至有的国家仍将汉字作为本国语言的一部分。另外,也包括东南亚各国因华人众多而让华文普遍出现在当地社会生活中。这些国家的人士在学习汉语时,有其优势,也有其容易受到干扰之处。

  2016年,首届汉字文化圈汉语教学研讨会已在台北的淡江大学城区部成功举办,会议重点讨论汉字文化圈的汉语教学之共性与个性。2017年,汉字文化圈汉语教学研讨会以“汉字文化圈汉语教学和研究的当代发展与现状”为主题在台湾新竹的清华大学成功举办了第二届会议。

  继第一、二届汉字文化圈汉语教学国际研讨会成功举办之后,以“汉字文化圈汉语教学与语言文化发展”为主题的第三届将于2018年12月7、8日在越南河内国家大学下属外国语大学召开。研讨会将广泛邀请汉字文化圈及世界各国、地区的汉语教学及汉学界等专家、学者、教师参加并发表研究成果,为大家相互讨论提供交流平台,以期促进汉字文化圈汉语教学、研究的合作及整体发展。

  研讨会将对合格的文章进行整理并在会议之前出版会议论文集

   

  二、主办单位

  河内国家大学下属外国语大学

   

  、会议时间

  2018年12月7、8日(星期五、六)

   

  四、会议地点

  河内国家大学下属外国语大学

  (No.2, Pham Van Dong Street, Cau Giay District, Ha Noi, Viet Nam)

   

  五、会议主题: 汉字文化圈汉语教学与语言文化发展

  征稿范围

  1. 汉字文化圈汉语教学及研究的历史变化

  2. 汉字文化圈汉语教学及研究现况与前景

  3. 汉字文化圈在汉语教学方面的教育政策

  4. 汉字文化圈汉语教学的共性与个性

  5. 汉字文化圈的汉字教学

  6. 汉字文化圈汉语言文化教材与教法

  7. 汉字文化圈汉语言文化教学与跨文化交际能力培养

  8. 汉字文化圈语言文化教学研究的交流与合作

  9.   其他相关内容

   

  六、会议费用

  研讨会费用:80美元/人

   

  七、重要日期

  1.回执与论文摘要截稿:2018年7月31日

  2.摘要结果通知:          2018年8月10日

  3.论文全文截稿:          2018年10月5日

   

  八、摘要咨询

  1. 摘要语言:中文

  2. 摘要格式

  2.1 含论文题目、摘要內容350字內(不含參考文献或图表等资料)

  2.2 关键词:3至5个关键词

  2.3 Word 格式储存、字体13号字,以一页A4为限

  2.4 文件名称请设定为:会议子题编号_摘要_作者姓名_題目

  (例:6_摘要_阮氏兰_越南《高级汉语阅读教材》编写研究)

  3. 投稿方式

  3.1 请通过邮箱发给我们

  3.2 会议网站:http://ocs.ulis.vnu.edu.vn/

   

  九、联系方式

  1.会议回执与论文摘要请发送至: ulisscli2018@gmail.com

  2. 联系电话:+84.912020603(陈灵香江)

   

  河内国家大学下属外国语大学

  第三届汉字文化圈汉语教学国际研讨会组委会

   

   

   

   ==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis