Hội thảo khoa học quốc gia "Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam"

Conference Archives

HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020)

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Phòng 311, nhà A1, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Số 1, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội


Hà Nội, VN

April 24, 2020 – April 25, 2020

View Conference Details

HỘI THẢO QUỐC GIA 2019 “NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ VÀ QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAM”

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Phòng 311, nhà A1, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Số 1, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội


Hà Nội, VN

April 26, 2019 – April 27, 2019

View Conference Details

Hội thảo Ngôn ngữ học quốc gia năm 2018

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Phòng 311, nhà A1, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Số 1, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

 


Hà Nội, VN

April 10, 2018 – April 11, 2018

View Conference DetailsĐơn vị tổ chức: Trường Đại học ngoại ngữ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: ulis.vnu.edu.vn

Facebook: