Hội thảo khoa học quốc gia "Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam" (UNC)

Conference Archives

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2021 "NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAM" (UNC2021)

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Phòng 311 nhà A1, Số  2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
Hà Nội, VN

Tháng tư 24, 2021 – Tháng tư 25, 2021

Đây là hội thảo khoa học quốc gia thường niên do Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức. Hội thảo đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ, ngôn ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay cho tất cả cán bộ giảng dạy và nghiên cứu ngoại ngữ, ngôn ngữ toàn quốc. Hội thảo tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội thảo quốc gia của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN (ULIS NATIONAL CONFERENCE - UNC) không chỉ là một hội thảo có chất lượng khoa học, mà còn là một diễn đàn kết nối giảng viên, giáo viên phổ thông các cấp, các bậc học trên toàn quốc.

Xem chi tiết hội thảo

UNC2020

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Phòng 311, nhà A1, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Số 1, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội


Hà Nội, VN

Tháng tư 24, 2020 – Tháng tư 25, 2020

Đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức Hội thảo Quốc gia 2020 với chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các giảng viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đăng ký tham dự và viết bài tham gia hội thảo

Thời gian (dự kiến): 8h00 - 17h00, ngày 24/4/2020.

Xem chi tiết hội thảo

HỘI THẢO QUỐC GIA 2019 “NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ VÀ QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAM”

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Phòng 311, nhà A1, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Số 1, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội


Hà Nội, VN

Tháng tư 26, 2019 – Tháng tư 27, 2019

Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” năm 2019 là hội thảo khoa học quốc gia thường niên được Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng phối hợp tổ chức  tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Hội thảo lần thứ 4 này được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Tất cả các bài viết gửi tham dự Hội thảo sẽ  được hội đồng thẩm định lựa chọn đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo có mã số ISBN của NXB ĐHQGHN.

Hội thảo dự kiến sẽ đón nhận sự tham gia của gần 500 thành viên là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo dục, chuyên gia, học giả, giáo viên trong cả nước.

Xem chi tiết hội thảo

Hội thảo quốc gia 2018 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Phòng 311, nhà A1, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Số 1, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

 


Hà Nội, VN

Tháng tư 10, 2018 – Tháng tư 11, 2018

Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” năm 2018 là hội thảo khoa học quốc gia thường niên được Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng phối hợp tổ chức  tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Hội thảo lần thứ 3 này được tổ chức vào ngày 10 tháng 4 năm 2018. Phiên toàn thể với 03 báo cáo chủ đề sẽ diễn ra tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo – ĐHQGHN và các phiên song song sẽ bắt đầu từ 10h00 đến 17h00 cùng ngày tại 7 hội trường khác của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN với dự kiến khoảng 70 báo cáo.

Tất cả các bài viết gửi tham dự Hội thảo sẽ  được hội đồng thẩm định lựa chọn đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo có mã số ISBN của NXB ĐHQGHN.

Hội thảo dự kiến sẽ đón nhận sự tham gia của gần 500 thành viên là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo dục, chuyên gia, học giả, giáo viên trong cả nước.

Xem chi tiết hội thảo==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis