Tài khoản

Điền mẫu để tạo một tài khoản với hội thảo này.

Click here if you do not already have an account with this or another conference on this site.

Hồ sơ

Nhập tên tài khoản và mật khẩu đã có để tạo tài khoản vào hội thảo này.

: Notified by email on publication of presentations.

* Chỉ các trường bắt buộc

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this conference site will be used exclusively for the stated purposes of this conference and will not be made available for any other purpose or to any other party.==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis