Tài khoản

Điền mẫu để tạo một tài khoản với hội thảo này.

Click here if you already have an account with this or another conference on this site.

Hồ sơ

Tên tài khoản chỉ bao gồm chữ in thường số và dấu gạch dưới.
Mật khẩu phải ít nhất 6 ký tự.
  Lê Thùy Dương = LTD

(VD: phòng hoặc cấp bậc)
Ngôn ngữ sử dụng

: Notified by email on publication of presentations.

* Chỉ các trường bắt buộc

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this conference site will be used exclusively for the stated purposes of this conference and will not be made available for any other purpose or to any other party.==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis