Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Lịch trình hội thảo Tiêu đề
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” An evaluation of capacity building project for Laotian teachers at higher education Tóm tắt
Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh Yến
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” ẢNH HƯỚNG CỦA HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH THỂ LOẠI NGÔN BẢN ĐỐI VỚI KỸ NĂNG VIẾT CỦA SINH VIÊN Tóm tắt
Nguyễn Thị Minh Tâm
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” BẢN SẮC TÔN GIÁO VÀ VẤN ĐỀ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC TẠI ẤN ĐỘ HIỆN NAY Tóm tắt
Lê Nguyễn Hải Vân
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” CÁC HÀNH VI PHỤ THUỘC CÓ CHỨC NĂNG RÀO ĐÓN NHẤN MẠNH ĐIỀU KIỆN CHUẨN BỊ TRONG PHÁT NGÔN NGỮ VI CHO TẶNG Tóm tắt
Chử Thị Bích
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” Cập nhật Bài báo "Phát triển Tư duy sáng tạo: Tùy biến lý thuyết vào thực tế lớp học như thế nào? Tóm tắt
nguyen thi hang nga
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” Cập nhật Bài báo "ĐỔI MỚI: GIÁO VIÊN NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?" Tóm tắt
nguyen thi hang nga
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” Cấu trúc phần riêng của nhóm văn bản Dược tính ca quát Tóm tắt
Đinh Thanh Mai Mai
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” CHANGING HIGH SCHOOL STUDENT’S ATTITUDES OF REMOTE AREAS IN LEARNING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE Tóm tắt
Ngô Thị Dạ Thảo
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” CHIẾN LƯỢC COOL JAPAN: HIỆU QUẢ & HẠN CHẾ Tóm tắt
Nguyễn Võ Huyền Dung
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP TIẾNG TRUNG QUỐC CỦA SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC Tóm tắt
Lưu Hớn Vũ
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” CHUYỂN DI TIÊU CỰC Ở CẤP ĐỘ HÌNH THÁI HỌC TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM Tóm tắt
Lê Thị Hoài Thanh
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” CONCEPTUAL METAPHORS OF TIME IN ADVERTISING SLOGANS FOR WATCHES Tóm tắt
Vương Thu Hằng
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” CREATION OF CONVERSATIONAL IMPLICATURE IN MORAL STORIES IN RELATION WITH GRICE’S CONVERSATIONAL MAXIMS Tóm tắt
Trương Thị Ánh
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” DẠY HỌC TƯƠNG TÁC VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG VÀO DẠY HỌC NGOẠI NGỮ Tóm tắt
Phạm Thúy Hồng
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” DẠY VÀ HỌC VIẾT TIẾNG ANH THEO QUAN ĐIỂM ĐỒNG KIẾN TẠO TRONG GIÁO DỤC Tóm tắt
Tô Thị Mai
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” DIVERSITY DISCOURSES IN CHILDREN’S LITERATURE IN THE UNITED STATES Tóm tắt
Nguyen Thanh Ha
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” English songs for practice in phonetic analysis Tóm tắt
Vũ Thị Thu Thủy
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” EXPLICIT INSTRUCTION WITH/WITHOUT METAPRAGMATIC CLUES IN IMPROVING EFL LEARNERS’ OFFLINE PRODUCTION OF ENGLISH REQUESTS Tóm tắt
Hanh Thi Pham
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ VÀ GIÁO TRÌNH BOYA TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG TRUNG QUỐC SƠ CẤP KHÔNG CHUYÊN TẠI VIỆT NAM Tóm tắt
Hy Thị Hồng Nhung
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” HÀM Ý VĂN HÓA TRONG TÊN GỌI NHÂN VẬT QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC HIỆN ĐẠI TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM Tóm tắt
Phạm Hữu Khương
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” HIỆN TƯỢNG CHUYỂN HÓA TỪ LOẠI GIỮA DANH TỪ TIẾNG HÁN VÀ TÍNH TỪ HÁN VIỆT TƯƠNG ỨNG TRONG TIẾNG VIỆT - XÉT VỀ MẶT NGỮ NGHĨA Tóm tắt
pham thi duyen hong
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” HÌNH THÁI BIỂU CẢM CỦA DANH TỪ TRONG TIẾNG NGA Tóm tắt
Nguyễn Văn Hòa
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” How to Motivate Foreign Learners in Studying Vietnamese Writing Tóm tắt
Lê Thị Thu
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KẾT HỢP TRONG MÔN GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI TIẾNG TRUNG Tóm tắt
Trần Khai Xuân
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” KHÁI NIỆM ACCENT TRONG TIẾNG ANH, TIẾNG NHẬT VÀ TIẾNG VIỆT Tóm tắt
Đỗ Hoàng Ngân
 
1 - 25 trong số 77 mục 1 2 3 4 > >> 


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis