Browse Title Index


 
Scheduled Conference Title
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP TIẾNG TRUNG QUỐC CỦA SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC Abstract
Lưu Hớn Vũ
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ VÀ GIÁO TRÌNH BOYA TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG TRUNG QUỐC SƠ CẤP KHÔNG CHUYÊN TẠI VIỆT NAM Abstract
Hy Thị Hồng Nhung
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) Cấu trúc phần riêng của nhóm văn bản Dược tính ca quát Abstract
Đinh Thanh Mai Mai
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) CREATION OF CONVERSATIONAL IMPLICATURE IN MORAL STORIES IN RELATION WITH GRICE’S CONVERSATIONAL MAXIMS Abstract
Trương Thị Ánh
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) NÂNG CAO KIẾN THỨC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA CHO SINH VIÊN TIẾNG TRUNG QUA VIỆC TÌM HIỂU PHONG TỤC KIÊNG KỴ TẶNG QUÀ CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC Abstract
pham the chau, Đặng Thị Huệ Trân
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC ĐỔI MỚI HÌNH THỨC KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ LÊN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KINH THƯƠNG TẠI HUFLIT Abstract
Nguyen Thi Bach Yen
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) CHUYỂN DI TIÊU CỰC Ở CẤP ĐỘ HÌNH THÁI HỌC TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM Abstract
Lê Thị Hoài Thanh
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) CHIẾN LƯỢC COOL JAPAN: HIỆU QUẢ & HẠN CHẾ Abstract
Nguyễn Võ Huyền Dung
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) HÌNH THÁI BIỂU CẢM CỦA DANH TỪ TRONG TIẾNG NGA Abstract
Nguyễn Văn Hòa
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) ẢNH HƯỚNG CỦA HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH THỂ LOẠI NGÔN BẢN ĐỐI VỚI KỸ NĂNG VIẾT CỦA SINH VIÊN Abstract
Nguyễn Thị Minh Tâm
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) STUDYING INTERCULTURAL COMMUNICATION: WHICH APPROACH? Abstract
NGUYEN HOA
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) The Effects of Schema Activation and Construction Activities on College English Non-majors’ Writing Performance Abstract
Lê Thuỳ Dương
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG DỊCH THUYẾT MINH TRONG GIẢNG DẠY DỊCH NÓI Abstract
Tran Phuong Linh
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG BÁ QUYỀN CỦA TRUNG QUỐC Abstract
nguyễn ngọc anh
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) Một số quan niệm về đơn vị ngữ pháp cơ sở trong tiếng Việt Abstract
Vu Tiep
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) LÀM MỚI VIỆC DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ BẰNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Abstract
Ngô Thị Quyên
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) Quan niệm của Rudolf Carnap về cú pháp logic của ngôn ngữ Abstract
Phạm Minh Hoàng
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) Thực trạng đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên ngành Quốc tế học trường Đại học Sài Gòn Abstract
Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Võ Anh
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) VẤN ĐỀ LỰA CHỌN NHỮNG TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP ĐIỂN HÌNH ĐỂ DẠY HỘI THOẠI TIẾNG NGA Abstract
Ngô Thị Minh Thu
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) ỨNG DỤNG HOẠT ĐỘNG THU ÂM MÔN NÓI TRONG LỚP HỌC TIẾNG THEO MÔ HÌNH DẠY HỌC THEO NHIỆM VỤ Abstract
Phan Thị Ngọc Lệ
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) EXPLICIT INSTRUCTION WITH/WITHOUT METAPRAGMATIC CLUES IN IMPROVING EFL LEARNERS’ OFFLINE PRODUCTION OF ENGLISH REQUESTS Abstract
Hanh Thi Pham
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) Tích hợp năng lực tư duy hình ảnh vào giảng dạy Tiếng Anh Abstract
Nguyễn Thị Thương
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) BẢN SẮC TÔN GIÁO VÀ VẤN ĐỀ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC TẠI ẤN ĐỘ HIỆN NAY Abstract
Lê Nguyễn Hải Vân
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG READING CHALLENGE (THỬ THÁCH ĐỌC MỞ RỘNG) NHẰM THÚC ĐẨY VIỆC ĐỌC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC Abstract
ĐỖ HẠNH CHI
 
HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 (UNC2020) CONCEPTUAL METAPHORS OF TIME IN ADVERTISING SLOGANS FOR WATCHES Abstract
Vương Thu Hằng
 
1 - 25 of 77 Items 1 2 3 4 > >> 


Đơn vị tổ chức: Trường Đại học ngoại ngữ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: ulis.vnu.edu.vn

Facebook: