Chi tiết về tác giả

duc, dong trinh, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM, Việt Nam

  • UNC2020 - GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ & NGOẠI NGỮ
    The Effects of Self-questioning strategy training on poor readers' reading comprehension achievement
    Tóm tắt


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis