Chi tiết về tác giả

Giang, Vo Thi, Đại học Ritsumeikan Asia Pacific University (APU), Nhật Bản., Nhật Bản

  • UNC2020 - QUỐC TẾ HỌC VÀ GIẢNG DẠY QUỐC TẾ HỌC
    TÁC ĐỘNG CỦA HỢP TÁC KINH TẾ ASEAN-HOA KỲ ĐỐI VỚI AN NINH VÀ PHÁT TRIỂN KHU VỰC
    Tóm tắt


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis