Chi tiết về tác giả

Bui, Sao Thien, ULIS-VNU, Việt Nam

  • UNC2020 - Các vấn đề khác
    NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ NHẬT, HÀN, TRUNG CỦA NGƯỜI VIỆT
    Tóm tắt


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis