Chi tiết về tác giả

Hà, Nguyễn thị thu, khoa NNVH Trung Quốc ĐHNN ĐHQGHN, Việt Nam

  • UNC2020 - VĂN HỌC-VĂN HÓA VÀ GIẢNG DẠY VĂN HỌC-VĂN HÓA
    NHỮNG NÉT TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT VĂN HÓA GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC THỂ HIỆN QUA NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN
    Tóm tắt


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis