Chi tiết về tác giả

Anh, Nguyễn Võ, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • UNC2020 - QUỐC TẾ HỌC VÀ GIẢNG DẠY QUỐC TẾ HỌC
    Thực trạng đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên ngành Quốc tế học trường Đại học Sài Gòn
    Tóm tắt


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis