Chi tiết về tác giả

Dung, Nguyễn Võ Huyền, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

  • UNC2020 - QUỐC TẾ HỌC VÀ GIẢNG DẠY QUỐC TẾ HỌC
    CHIẾN LƯỢC COOL JAPAN: HIỆU QUẢ & HẠN CHẾ
    Tóm tắt


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis