Chi tiết về tác giả

Anh, Nguyễn Lan, ĐHNN - ĐHQGHN

  • UNC2020 - GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ & NGOẠI NGỮ
    NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH NHU CẦU CỦA NGƯỜI HỌC TRONG MÔN HỌC TIẾNG ANH XÃ HỘI TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
    Tóm tắt


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis