Chi tiết về tác giả

Dạ Thảo, Ngô Thị, THPT nguyễn Đình Chiểu - Tây Ninh, Việt Nam

  • UNC2020 - GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ & NGOẠI NGỮ
    CHANGING HIGH SCHOOL STUDENT’S ATTITUDES OF REMOTE AREAS IN LEARNING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE
    Tóm tắt


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis