Chi tiết về tác giả

David, Leat, Đại học Newcastle upon Tyne, Anh

  • UNC2020 - QUỐC TẾ HỌC VÀ GIẢNG DẠY QUỐC TẾ HỌC
    KHÁI NIỆM VÀ SỰ HÌNH THÀNH CĂN TÍNH: QUAN ĐIỂM Á- ÂU
    Tóm tắt


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis