Chi tiết về tác giả

Dương, Lê Thuỳ, Khoa Sư Phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Việt Nam

  • UNC2020 - Trình bày bằng tiếng Anh
    The Effects of Schema Activation and Construction Activities on College English Non-majors’ Writing Performance
    Tóm tắt


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis