Chi tiết về tác giả

Anh, Lê Hoàng, Khoa NN & VH Trung Quốc, Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, Việt Nam

  • UNC2020 - LÝ LUẬN NGÔN NGỮ
    THÀNH PHẦN KẾT QUẢ CỦA CÂU SO SÁNH CHỮ “比” TRONG TIẾNG TRUNG QUỐC
    Tóm tắt


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis