Chi tiết về tác giả

Bang Tam, Hoang Thi, Khoa NN&VH Trung Quoc

  • UNC2020 - GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ & NGOẠI NGỮ
    Đặc điểm thành phần hoàn thành câu trong tiếng Hán
    Tóm tắt


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis