Chi tiết về tác giả

Bích, Chử Thị, Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Việt Nam

  • UNC2020 - LÝ LUẬN NGÔN NGỮ
    CÁC HÀNH VI PHỤ THUỘC CÓ CHỨC NĂNG RÀO ĐÓN NHẤN MẠNH ĐIỀU KIỆN CHUẨN BỊ TRONG PHÁT NGÔN NGỮ VI CHO TẶNG
    Tóm tắt


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis