Chi tiết về tác giả

CHI, ĐỖ HẠNH, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam

  • UNC2020 - GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ & NGOẠI NGỮ
    ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG READING CHALLENGE (THỬ THÁCH ĐỌC MỞ RỘNG) NHẰM THÚC ĐẨY VIỆC ĐỌC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC
    Tóm tắt


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis