Bài thuyết trình và tác giả


Tên gọi A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả
Tiểu ban:
 

GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ & NGOẠI NGỮ

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC ĐỔI MỚI HÌNH THỨC KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ LÊN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KINH THƯƠNG TẠI HUFLIT
Nguyen Thi Bach Yen

Các vấn đề khác

An evaluation of capacity building project for Laotian teachers at higher education
Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh Yến
NGHIÊN CỨU TÍNH GIÁ TRỊ BÀI THI ĐỌC THEO ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG TRUNG DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh Yến, Nguyễn Thị Phương Thảo, Bùi Thiện Sao


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis