Bài thuyết trình và tác giả


Tên gọi A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả
Tiểu ban:
 

GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ & NGOẠI NGỮ

WEB-BASED MATERIALS IN TEACHING “PRESS READING SKILL” OF DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES, HCM UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES & INFORMATION TECHNOLOGY
Nguyễn Thị Xuyên
KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KẾT HỢP TRONG MÔN GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI TIẾNG TRUNG
Trần Khai Xuân


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis