Bài thuyết trình và tác giả


Tên gọi A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả
Tiểu ban:
 

Các vấn đề khác

NGHIÊN CỨU TÍNH GIÁ TRỊ BÀI THI ĐỌC THEO ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG TRUNG DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh Yến, Nguyễn Thị Phương Thảo, Bùi Thiện Sao


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis