Bài thuyết trình và tác giả


Tên gọi A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả
Tiểu ban:
 

GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ & NGOẠI NGỮ

EXPLICIT INSTRUCTION WITH/WITHOUT METAPRAGMATIC CLUES IN IMPROVING EFL LEARNERS’ OFFLINE PRODUCTION OF ENGLISH REQUESTS
Hanh Thi Pham
SỬ DỤNG LỜI GIẢNG TƯỜNG MINH KẾT HỢP PHẢN HỒI CÓ GIẢI THÍCH GIÚP TĂNG TÍNH PHÙ HƠP CỦA LỜI YÊU CẦU BẰNG TIẾNG ANH
Hanh Thi Pham
SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ ĐƯỢC TẠO LẬP TỪ CÁC KHO NGỮ LIỆU TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH
Võ Tú Phương

DỊCH VÀ GIẢNG DẠY DỊCH

LỖI DỊCH THUẬT TRONG GIẢNG DẠY BIÊN DỊCH
TRINH THỊ PHAN ANH

QUỐC TẾ HỌC VÀ GIẢNG DẠY QUỐC TẾ HỌC

Thực trạng đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên ngành Quốc tế học trường Đại học Sài Gòn
Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Võ Anh


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis