Bài thuyết trình và tác giả


Tên gọi A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả
Tiểu ban:
 

QUỐC TẾ HỌC VÀ GIẢNG DẠY QUỐC TẾ HỌC

TÁC ĐỘNG CỦA HỢP TÁC KINH TẾ ASEAN-HOA KỲ ĐỐI VỚI AN NINH VÀ PHÁT TRIỂN KHU VỰC
Le Thi Phuong Loan, Vo Thi Giang


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis