Mời viết bài

Đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức Hội thảo Quốc gia 2020 với chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các giảng viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đăng ký tham dự và viết bài tham gia hội thảo. Thông tin cụ thể như sau:

  1. 1. Thời gian (dự kiến): 8h00 - 17h00, ngày 24/4/2020.

2.  Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

3.  Nội dung hội thảo: nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học. Uu tiên các bài viết về chủ đề “Đổi mới hoạt động giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học”.

4.  Ngôn ngữ trình bày tại hội thảo: tiếng Việt, tiếng Anh.

5. Kỷ yếu hội thảo: Các bài viết sẽ được thẩm định, biên tập để đăng toàn văn Kỷ yếu hội thảo có mã số ISBN của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Thông tin về đăng ký tham dự và gửi bài

6.1. Đăng ký tham dự:

Đại biểu gửi đăng ký tham dự theo mẫu kèm thông báo này với Ban tổ chức Hội thảo Quốc gia 2020 trước ngày 31/12/2019 qua địa  chỉ: khcnulis@gmail.com

6.2. Đăng ký gửi bài đăng kỷ yếu và trình bày tại hội thảo

- Thời gian gửi báo cáo toàn văn: trước 31/12/2019

- Tác giả gửi toàn văn bài viết bằng tiếng Việt  hoặc tiếng Anh (tiêu đề, tóm tắt, từ khóa bài viết phải bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh) qua địa chỉ ocs.ulis.vnu.edu.vn, vào Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam 2020” làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản người dùng và gửi bài. (Lưu ý: Đối với tác giả đã có tài khoản trên hệ thống, không cần tạo tài khoản mới)

- Hình thức trình bày bài viết: font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm; cách trên, dưới 2cm. Cụ thể:

Tên bài: chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 14;  tác giả:  (học hàm học vị + họ tên) chữ thường, đậm. (Ví dụ: PGS.TS. Nguyễn Văn An); đơn vị công tác: chữ thường, đậm (Ví dụ: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN); địa chỉ email; tóm tắt (tiếng Việt, khoảng 200 từ), từ khóa (tối đa 5 từ hoặc cụm từ); abstract (tiếng Anh, khoảng 200 từ), key words; các đầu mục chính trong phần nội dung: chữ in hoa, đậm; các đầu mục nhỏ: chữ in thường, đậm; tài liệu tham khảo sắp xếp theo tên tác giả (thứ tự a,b,c…). Trình bày tài liệu theo trình tự: tên tác giả, năm xuất bản, tên ấn phẩm, tập, số, nhà xuất bản (Nxb), nơi xuất bản; các tên, thuật ngữ tiếng nước ngoài ghi bằng ký tự Latin.

- Ban tổ chức hội thảo sẽ chọn lọc các bài viết toàn văn để trình bày tại hội thảo

- Đối với các tác giả không gửi bài toàn văn đăng kỷ yếu, có thể gửi tóm tắt để đăng ký trình bày tại hội thảo. Yêu cầu ngoài tóm tắt bài viết theo quy định trên, tác giả gửi kèm những nội dung chính cần trình bày (khoảng 1 trang A4).

- Hình thức trình bày báo cáo tại Hội thảo: Mỗi báo cáo được trình bày trong 15 phút. Tác giả tự thiết kế slide trình bày bằng phần mềm PPT 2007 và mang đến trình bày tại hội thảo theo chương trình của Ban tổ chức.

7. Kinh phí và lệ phí tham dự Hội thảo

7.1. Ngân sách nhà nước dành cho hoạt động tổ chức Hội thảo

7.2. Lệ phí tham dự Hội thảo

+ Tác giả không phải là cán bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN (ULIS), Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (UFLS) và Trường Đại hoc Ngoại ngữ - Đại học Huế (HUCFL) gửi bài viết tham dự hội thảo nộp 1.000.000đ (bao gồm phí thẩm định, kỷ yếu, phí tham dự HT và ăn trưa buffet).

Để thuận tiện cho việc thẩm định và biên tập bài, đề nghị tác giả gửi minh chứng đã chuyển khoản về địa chỉ khcnulis@gmail,com.

+ Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo nộp 500.000đ (bao gồm kỷ yếu, phí tham dự HT và ăn trưa buffet). Đại biểu có thể chuyển khoản trước hoặc nộp lệ phí tại Hội thảo.

  • Đối với đại biểu ULIS, UFLS, HUCFL: Nhà trường hỗ trợ phí thẩm định và phí tham dự Hội thảo. Tác giả và cán bộ  của ULIS, UFLS, HUCFL có nhu cầu nhận Kỷ yếu nộp 250.000đ/cuốn bằng chuyển khoản hoặc nộp tại Hội thảo

7.3. Thông tin tài khoản:

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Số tài khoản: 1507201002556
Ngân hàng: NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội

  • Khi chuyển khoản ghi rõ nội dung chuyển khoản và mang giấy chuyển tiền đến Ban tổ chức khi tham dự hội thảo

 

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: PGS. TS. Đỗ Hoàng Ngân, Phụ trách Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, ĐT: 0942969309, email: dhnganhn@gmail.com.

Thông báo này được đăng tải trên website của Trường ĐHNN-ĐHQGHN http://ulis.vnu.edu.vn.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, cán bộ giảng viên và cá nhân quan tâm.

Trân trọng./.

Hướng dẫn cho tác giả

6. Thông tin về đăng ký tham dự và gửi bài

6.1. Đăng ký tham dự:

Đại biểu gửi đăng ký tham dự theo mẫu kèm thông báo này với Ban tổ chức Hội thảo Quốc gia 2020 trước ngày 31/12/2019 qua địa  chỉ: khcnulis@gmail.com

6.2. Đăng ký gửi bài đăng kỷ yếu và trình bày tại hội thảo

- Thời gian gửi báo cáo toàn văn: trước 31/12/2019

- Tác giả gửi toàn văn bài viết bằng tiếng Việt  hoặc tiếng Anh (tiêu đề, tóm tắt, từ khóa bài viết phải bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh) qua địa chỉ ocs.ulis.vnu.edu.vn, vào Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam 2020” làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản người dùng và gửi bài. (Lưu ý: Đối với tác giả đã có tài khoản trên hệ thống, không cần tạo tài khoản mới)

- Hình thức trình bày bài viết: font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm; cách trên, dưới 2cm. Cụ thể:

Tên bài: chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 14;  tác giả:  (học hàm học vị + họ tên) chữ thường, đậm. (Ví dụ: PGS.TS. Nguyễn Văn An); đơn vị công tác: chữ thường, đậm (Ví dụ: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN); địa chỉ email; tóm tắt (tiếng Việt, khoảng 200 từ), từ khóa (tối đa 5 từ hoặc cụm từ); abstract (tiếng Anh, khoảng 200 từ), key words; các đầu mục chính trong phần nội dung: chữ in hoa, đậm; các đầu mục nhỏ: chữ in thường, đậm; tài liệu tham khảo sắp xếp theo tên tác giả (thứ tự a,b,c…). Trình bày tài liệu theo trình tự: tên tác giả, năm xuất bản, tên ấn phẩm, tập, số, nhà xuất bản (Nxb), nơi xuất bản; các tên, thuật ngữ tiếng nước ngoài ghi bằng ký tự Latin.

- Ban tổ chức hội thảo sẽ chọn lọc các bài viết toàn văn để trình bày tại hội thảo

- Đối với các tác giả không gửi bài toàn văn đăng kỷ yếu, có thể gửi tóm tắt để đăng ký trình bày tại hội thảo. Yêu cầu ngoài tóm tắt bài viết theo quy định trên, tác giả gửi kèm những nội dung chính cần trình bày (khoảng 1 trang A4).

- Hình thức trình bày báo cáo tại Hội thảo: Mỗi báo cáo được trình bày trong 15 phút. Tác giả tự thiết kế slide trình bày bằng phần mềm PPT 2007 và mang đến trình bày tại hội thảo theo chương trình của Ban tổ chức.

Hạn gửi bài cho hội thảo này đã kết thúc vào ngày 2020-03-31.==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis