Gửi bài

Gửi bài trực tuyến

Đã có tên/ mật khẩu tài khoản cho HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỘI THẢO MỞ?
Tới Đăng nhập

Cần tên/ mật khẩu tài khoản?
Tới Đăng ký

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Hướng dẫn cho tác giả

6. Thông tin về đăng ký tham dự và gửi bài

6.1. Đăng ký tham dự:

Đại biểu gửi đăng ký tham dự theo mẫu kèm thông báo này với Ban tổ chức Hội thảo Quốc gia 2020 trước ngày 31/12/2019 qua địa  chỉ: khcnulis@gmail.com

6.2. Đăng ký gửi bài đăng kỷ yếu và trình bày tại hội thảo

- Thời gian gửi báo cáo toàn văn: trước 31/12/2019

- Tác giả gửi toàn văn bài viết bằng tiếng Việt  hoặc tiếng Anh (tiêu đề, tóm tắt, từ khóa bài viết phải bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh) qua địa chỉ ocs.ulis.vnu.edu.vn, vào Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam 2020” làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản người dùng và gửi bài. (Lưu ý: Đối với tác giả đã có tài khoản trên hệ thống, không cần tạo tài khoản mới)

- Hình thức trình bày bài viết: font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm; cách trên, dưới 2cm. Cụ thể:

Tên bài: chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 14;  tác giả:  (học hàm học vị + họ tên) chữ thường, đậm. (Ví dụ: PGS.TS. Nguyễn Văn An); đơn vị công tác: chữ thường, đậm (Ví dụ: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN); địa chỉ email; tóm tắt (tiếng Việt, khoảng 200 từ), từ khóa (tối đa 5 từ hoặc cụm từ); abstract (tiếng Anh, khoảng 200 từ), key words; các đầu mục chính trong phần nội dung: chữ in hoa, đậm; các đầu mục nhỏ: chữ in thường, đậm; tài liệu tham khảo sắp xếp theo tên tác giả (thứ tự a,b,c…). Trình bày tài liệu theo trình tự: tên tác giả, năm xuất bản, tên ấn phẩm, tập, số, nhà xuất bản (Nxb), nơi xuất bản; các tên, thuật ngữ tiếng nước ngoài ghi bằng ký tự Latin.

- Ban tổ chức hội thảo sẽ chọn lọc các bài viết toàn văn để trình bày tại hội thảo

- Đối với các tác giả không gửi bài toàn văn đăng kỷ yếu, có thể gửi tóm tắt để đăng ký trình bày tại hội thảo. Yêu cầu ngoài tóm tắt bài viết theo quy định trên, tác giả gửi kèm những nội dung chính cần trình bày (khoảng 1 trang A4).

- Hình thức trình bày báo cáo tại Hội thảo: Mỗi báo cáo được trình bày trong 15 phút. Tác giả tự thiết kế slide trình bày bằng phần mềm PPT 2007 và mang đến trình bày tại hội thảo theo chương trình của Ban tổ chức.

 

Lưu ý bản quyền

Authors who submit to this conference agree to the following terms:
a) Authors retain copyright over their work, while allowing the conference to place this unpublished work under a Creative Commons Attribution License, which allows others to freely access, use, and share the work, with an acknowledgement of the work's authorship and its initial presentation at this conference.
b) Authors are able to waive the terms of the CC license and enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution and subsequent publication of this work (e.g., publish a revised version in a journal, post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial presentation at this conference.
c) In addition, authors are encouraged to post and share their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) at any point before and after the conference.

Privacy Statement

 

The names and email addresses entered in this conference site will be used exclusively for the stated purposes of this conference and will not be made available for any other purpose or to any other party.==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis