Ban tổ chức

Tổng biên tập

  1. ULIS - Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
  2. Lê Quốc Quân, ULIS
  3. PGS. TS. Đỗ Hoàng Ngân, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Việt Nam


==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis