Liên hệ hội thảo

Đầu mối

Trần Thị Hoàng Anh
Ủy viên Ban tổ chức hội thảo
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Phòng 311, nhà A1, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Số 1, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội


Điện thoại: 0934621062
Email: khcnulis@gmail.com

Liên hệ của người hỗ trợ

Trần Thị Hoàng Anh
Điện thoại: 0934621062
Email: khcnulis@gmail.com==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis