HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Tháng tư 24, 2020 – Tháng tư 25, 2020


Đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức Hội thảo Quốc gia 2020 với chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các giảng viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đăng ký tham dự và viết bài tham gia hội thảo

Thời gian (dự kiến): 8h00 - 17h00, ngày 24/4/2020.

Thông báo

 

THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI THẢO QUỐC GIA 2020

 
Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, quán triệt tinh thần không tập trung đông người trong cuộc chiến chống đại dịch Covid 19, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN quyết định tổ chức Hội thảo Quốc gia 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom và Youtube live stream. Địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo sau. Chi tiết như sau:  
Đã đăng: 2020-03-19 Xem thêm...
 

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”

 

Đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức Hội thảo Quốc gia 2020 với chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các giảng viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đăng ký tham dự và viết bài tham gia hội thảo. Thông tin cụ thể như sau:

  1. 1. Thời gian (dự kiến): 8h00 - 17h00, ngày 24/4/2020.

2.  Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

3.  Nội dung hội thảo: nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học. Uu tiên các bài viết về chủ đề “Đổi mới hoạt động giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học”.

4.  Ngôn ngữ trình bày tại hội thảo: tiếng Việt, tiếng Anh.

5. Kỷ yếu hội thảo: Các bài viết sẽ được thẩm định, biên tập để đăng toàn văn Kỷ yếu hội thảo có mã số ISBN của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

.....
 
Đã đăng: 2019-12-06 Xem thêm...
 

Đường link bài viết về HTQG 2018 trên Website VNU

 
https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N22045/Ho%CC%A3i-tha%CC%89o-khoa-ho%CC%A3c-quo%CC%81c-gia-%E2%80%9CNghien-cuu-va-giang-day-ngoai-ngu,-ngon-ngu-&-quoc-te-hoc-tai-Viet-Nam%E2%80%9D-nam-2018-.htm  
Đã đăng: 2018-04-12
 
Các thông báo khác...

Thông tin hội thảo==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis