HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Tháng tư 24, 2020 – Tháng tư 25, 2020


Đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức Hội thảo Quốc gia 2020 với chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các giảng viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đăng ký tham dự và viết bài tham gia hội thảo

Thời gian (dự kiến): 8h00 - 17h00, ngày 24/4/2020.

Thông báo

 

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO QUỐC GIA 2020 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”

 

Đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức Hội thảo Quốc gia 2020 với chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các giảng viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đăng ký tham dự và viết bài tham gia hội thảo. Thông tin cụ thể như sau:

  1. 1. Thời gian (dự kiến): 8h00 - 17h00, ngày 24/4/2020.

2.  Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

3.  Nội dung hội thảo: nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học. Uu tiên các bài viết về chủ đề “Đổi mới hoạt động giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học”.

4.  Ngôn ngữ trình bày tại hội thảo: tiếng Việt, tiếng Anh.

5. Kỷ yếu hội thảo: Các bài viết sẽ được thẩm định, biên tập để đăng toàn văn Kỷ yếu hội thảo có mã số ISBN của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

.....
 
Đã đăng: 2019-12-06 Xem thêm...
 

Đường link bài viết về HTQG 2018 trên Website VNU

 
https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N22045/Ho%CC%A3i-tha%CC%89o-khoa-ho%CC%A3c-quo%CC%81c-gia-%E2%80%9CNghien-cuu-va-giang-day-ngoai-ngu,-ngon-ngu-&-quoc-te-hoc-tai-Viet-Nam%E2%80%9D-nam-2018-.htm  
Đã đăng: 2018-04-12
 

Chương trình tổng thể HTQG 2018

 

Chương trình

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2018

NGHIÊN CỨUGIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ

& QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAM

Ngày 10/4/2018

 

 

7h30 – 8h00:

Đón tiếp đại biểu

(Hội trường Nguyễn Văn Đạo – Đại học Quốc gia Hà Nội)

8h00 – 8h15:

Phát biểu khai mạc

8h15 – 9h45:

Báo cáo phiên toàn thể

Cơ sở để nghiên cứu việc dạy đọc ngôn ngữ thứ hai

GS. William Peter Glabe, Đại học Bắc Arizona

10h00 – 12h00:

Báo cáo tại các Tiểu ban

(Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN)

12h00 – 13h30:

Tiệc buffet

(Tầng 2 Câu lạc bộ Sinh viên, Trường ĐHNN - ĐHQGHN)

13h30 – 14h00:

Báo cáo phiên toàn thể

-          Nghiên cứu thuật ngữ: Một cách tiếp cận hậu cấu trúc luận

PGS. Lê Hùng Tiến, Trường ĐHNN – ĐHQGHN

(Hội trường Sunwah 1)

-          Hỗ trợ ‘khởi nghiệp’ nghiên cứu và xuất bản quốc tế dành cho giảng viên trẻ tại trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Trường ĐHNN – ĐHQGHN

(Hội trường Vũ Đình Liên)

14h15 – 16h15:

Báo cáo tại các Tiểu ban

(Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN)

16h30 – 17h00:

Phiên tổng kết

(Hội trường Vũ Đình Liên, Trường ĐHNN - ĐHQGHN)

 

 

 
Đã đăng: 2018-04-09
 
Các thông báo khác...

Thông tin hội thảo==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis