HỘI THẢO QUỐC GIA 2019 “NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ VÀ QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAM”

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Tháng tư 26, 2019 – Tháng tư 27, 2019


Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” năm 2019 là hội thảo khoa học quốc gia thường niên được Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng phối hợp tổ chức  tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Hội thảo lần thứ 4 này được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Tất cả các bài viết gửi tham dự Hội thảo sẽ  được hội đồng thẩm định lựa chọn đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo có mã số ISBN của NXB ĐHQGHN.

Hội thảo dự kiến sẽ đón nhận sự tham gia của gần 500 thành viên là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo dục, chuyên gia, học giả, giáo viên trong cả nước.

Thông báo

 

Chương trình Hội thảo khoa học quốc gia 2019 - Nghiên cứu, giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam

 

Chương trình & Tiểu ban

Hội thảo khoa học quốc gia 2019 - Nghiên cứu, giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam

 
Đã đăng: 2019-04-25 Xem thêm...
 

Đường link bài viết về HTQG 2018 trên Website VNU

 
https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N22045/Ho%CC%A3i-tha%CC%89o-khoa-ho%CC%A3c-quo%CC%81c-gia-%E2%80%9CNghien-cuu-va-giang-day-ngoai-ngu,-ngon-ngu-&-quoc-te-hoc-tai-Viet-Nam%E2%80%9D-nam-2018-.htm  
Đã đăng: 2018-04-12
 

Chương trình tổng thể HTQG 2018

 

Chương trình

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2018

NGHIÊN CỨUGIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ

& QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAM

Ngày 10/4/2018

 

 

7h30 – 8h00:

Đón tiếp đại biểu

(Hội trường Nguyễn Văn Đạo – Đại học Quốc gia Hà Nội)

8h00 – 8h15:

Phát biểu khai mạc

8h15 – 9h45:

Báo cáo phiên toàn thể

Cơ sở để nghiên cứu việc dạy đọc ngôn ngữ thứ hai

GS. William Peter Glabe, Đại học Bắc Arizona

10h00 – 12h00:

Báo cáo tại các Tiểu ban

(Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN)

12h00 – 13h30:

Tiệc buffet

(Tầng 2 Câu lạc bộ Sinh viên, Trường ĐHNN - ĐHQGHN)

13h30 – 14h00:

Báo cáo phiên toàn thể

-          Nghiên cứu thuật ngữ: Một cách tiếp cận hậu cấu trúc luận

PGS. Lê Hùng Tiến, Trường ĐHNN – ĐHQGHN

(Hội trường Sunwah 1)

-          Hỗ trợ ‘khởi nghiệp’ nghiên cứu và xuất bản quốc tế dành cho giảng viên trẻ tại trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Trường ĐHNN – ĐHQGHN

(Hội trường Vũ Đình Liên)

14h15 – 16h15:

Báo cáo tại các Tiểu ban

(Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN)

16h30 – 17h00:

Phiên tổng kết

(Hội trường Vũ Đình Liên, Trường ĐHNN - ĐHQGHN)

 

 

 
Đã đăng: 2018-04-09
 
Các thông báo khác...

Ảnh trang chủ hội thảo

Thông tin hội thảo==========================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis